torsdag, maj 08, 2014

Minska den fria rörligheten.

Den 1 januari 1995 blev  Sverige medlem  i den Europeiska Unionen.  En union vars bas är den fria rörligheten för varor och tjänster.

Ett led i Sveriges anslutning var förhandlingen som bestämde till vilka villkor anslutningen skulle ske. Som i alla förhandlingar var det ett givande och tagande. Sverige drev ett antal områden där man sökte undantag från EUs regelverk. Ett sådant var alkoholmonopolet och en därtill hörande begränsad rätt till införsel av alkohol.  Undantag som Sverige fick igenom i förhandlingarna, dock för en tidsbegränsad period. Alkoholmonopolet är fortsatt kvar medans den begränsande rätten till införsel, som resegods eller via privatimport har försvunnit. Vad Sverige gav för få dessa undantag är oklart men i samband med med förhandlingen kopplade vissa media den förhållandevis höga EU-avgiften Sverige betalar till det faktum att vi begärde ett antal undantag. Klart för alla som genomfört förhandlingar är iallafall att våra undantag kostade Sverige något

Nu, ett antal år efter många av undantagen tagits bort sticker ett antal förbudsivrare upp huvudet och driver linjen att Sverige ska arbeta för ett återinförande av dessa.  Naturligtvis i folkhälsans namn, den folkhälsa som lärde svenska folket att man måste äta 6-8 skivor bröd per dag och att allt fett är av ondo. 
P1-morgon: Ni tycker att Sverige ska minska mängden alkohol man får ta in – riktlinjerna idag vad gäller vin är ungefär 90 liter. Hur mycket du man ska få ta in? Marita Ulvskog: Vi har inte fastställt någon siffra, men vi är oroliga över att den ordning vi hade tidigare inte längre fungerar. Som politiker vill jag inte ge mig in i exakt siffra i det här läget.
Främst i ledet står naturligtvis Kristdemokraterna som vill ändra svensk lagstiftning avseende privatimport och därigenom riskerar att återigen driva Sverige inför EU-domstolen. Nu följer Socialdemokraterna efter med krav om att resandeinförsel av alkohol ska begränsas.  Ett ingrepp i den fria rörligheten som naturligtvis kan följas av krav på andra begränsningar. Arbetskraft, skadlig musik eller varför inte litteratur som anses vara oförenlig med Sveriges folkhälsoambitioner! Ges våra politiker möjligheter så kommer de säkert att finna områden där svenska folket behöver klara riktlinjer på vad som är rätt och moraliskt

Frågan att ställa till de politiska partierna, i det här fallet Socialdemokraterna är vad nya undantag får kosta?  Kommer de vara villiga att acceptera en än högre medlemsavgift? Eller ska kanske Sverige släppa vissa miljökrav eller varför inte öka ersättningen till jordbruket?  I alla förhandlingar måste man ju ge något.

Eller så ser vi helt enkelt till att förbudsivrarna inte får möjlighet att fatta den här typen av beslut. Se till att du röstar den 25 maj.


Köande norrmän vid Systembolagets bordershop i Strömstad

torsdag, april 03, 2014

Polistillslag mot nätvinhandlare

Ett allvarligt brott har begåtts, ett brott som hotar medborgarnas existensen, ett brott som slår mot själva kärnan i Sverige, ett brott som är så fruktansvärt att det kräver att Sveriges hela polis och rättsväsende mobiliseras.

Myndiga svenskar har köpt vin, kvalitetsvin från Österrike, vin som är beskattat både med moms och alkoholskatt. Det är ett så allvarligt brott att Sverige håller andan.

Den 19 mars 2014 tog sig sex uniformerade och beväpnade poliser till företaget Handlavin.  Med hot om att forcera dörrar med våld  tog sig snabbt den i buss transporterade styrkan in i lokalen och beslagtog 250 flaskor av nämnda skattade kvalitetsvin. Ordningen är återställd och Sverige kan återgå till sin lugna lunk. Kanske kan nu polisen äntligen fokusera mindre allvarliga brott som de knappa resurserna normalt inte räcker till, barnpornografi, misshandel, inbrott och narkotika.

Bakgrunden till den extraordinära polisinsatsen är den polisanmälan IOGT-NTO gjorde i november 2011 mot ett antal nätvinhandlare, en anmälan som inte har genererat speciellt mycket väsen. Inte förrän  i mars månad 2014. En insats som föregrips av politiska brösttoner från Barn och Äldreminister Maria Larsson och omfattande kampanjer av det statliga monopolföretaget Systembolaget.

Det verkar knappast vara en slump att polis och åklagarmyndigheter plötsligt beslutar sig för att ta till extrema metoder.  Snarare verkar det vara ett led i Systembolagets kampanj som finansierats med skattebetalarnas pengar för att bevara det statliga alkoholmonopolet. En kampanj som välsignats av den sittande regeringen.

Sett från medborgarnas sida lämnar det däremot en obehaglig känsla om en polisstat som styrs av politiker och  statliga tjänstemän vilka inte drar sig för att utnyttja hela den statliga maktapparaten för att nå sina mål.

Det kommer bli intressant att följa målet mot Handlavin. Oavsett utgången av den rättsliga processen finns det ett antal ouppklarade frågor som börjar med Systembolagets eventuella inblandning i IOGT-NTOs polisanmälan och fortsätter med polisens oproportionerliga insats.  Jag hoppas, för demokratin i det här landet att en granskning om vem som beslutade vad kring händelsen den 19 mars kommer till stånd.  Naturligtvis kan det finnas fakta vi inte känner till men proportion och tidpunkt för tillslaget lämnar många öppna frågor. Värt att beakta  är att Handlavin har varit en av de mest vokala i nätvinshandelsdebatten och samtidigt är en av de minsta handlarna.

Personligen fortsätter jag att köpa mitt vin utomlands och jag kommer fortsätta att kritisera politiker och statliga tjänstemän som inte arbetar för medborgarnas bästa.. Detta trots att det kanske är jag som nästa gång får besök av polisen. Mina åsikter i den här frågan stämmer ju inte överens med den sittande regeringens och framförallt så kritiserar jag det statliga alkoholmonopolets agerande.

Handlavin har i tillägg till artikeln på ehandel.se (se länk i början på inlägget) släppt ett pressmeddelande om händelsen.

Edit: Fler bloggar som skrivit om polistillslaget:
 


BKWine Polisen gör tillslag hos nätvinhandlare på IOGT-NTOs initiativ (eller Systembolagets?)
BKWine Polisen gör tillslag hos nätvinhandlare på IOGT-NTOs initiativ (eller Systembolagets?)

tisdag, april 01, 2014

Vem styr svensk alkoholpolitik?

I tidigare blogginlägg har jag belyst den omfattande opinionsbildning som det svenska alkoholmonopolet bedriver.  En opinionsbildning som sker både i det  publika rummet och i det fördolda. En opinionsbildning som stöds fullt ut av den sittande regeringen. Frågan är om det stannar vid stöd eller om det är så att regeringen aktivt använder ett statligt bolag för verksamhet som man inte vill ska granskas offentligt?

Systembolaget varande ett aktiebolag lyder under aktiebolagslagen vilket begränsar rätten till insyn. Då det heller inte är publikt noterad så begränsas insynen ytterligare. Endast en ägare, staten, kan kräva en ökad transparens. Det finns ingen granskningsnämnd  som sköter tillsyn och inte heller sker någon redovisning av detaljerade utgifter eller liknande information. Naturligtvis en problematisk situation då  Systembolaget aktivt agerar politiskt. Frågan är på vems uppdrag, ledningens eller regeringen?

I samband med den statliga utredningen Betänkandet om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker och tobak, ifrågasatte Systembolaget regeringens uppdrag  Trots det får de en omfattande roll i utredningen inkluderande möjligheten att bifoga ett särskilt yttrande där utredningen ifrågasätts.

Då regeringen tillsatte utredningen E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument  var det Systembolaget som fick uppdraget att meddela att en ny utredning tillsatts. Väldigt lite information om den nya utredningen har blivit känt vilket bland annat bloggaren Vintomas uppmärksammar. 

Däremot verkar det som att bolaget även denna gång kommer få möjlighet att påverka en statlig utredning, så pass mycket att man har hyrt in en extern konsult, Konsulten, enligt anonym källa,  Stig Von Bahr.  har tidigare bland annat varit domare vid EU-domstolen. Frågan är vilken roll denna konsult kommer att spela. Är tanken att utredningen kommer att skötas av Systembolaget eller vill de säkra att eventuella slutsatser som inte stämmer med önskat utfall  kan ifrågasättasArbetar Systembolaget redan idag med andra myndigheter, exempelvis Skatteverket, för att skapa underlag till utredningen som pågår?Nu är ju informationen att Systembolaget hyrt in en konsult baserat på en anonym källa och kan inte kontrolleras, därmed något spekulativt, men det sätter spetsen på en grundläggande fråga. Påverkar Systembolaget regeringen och därigenom alkoholpolitiken eller är det så  att regeringen via Barn- och Äldreminister Maria Larsson använder Systembolagets resurser för att driva sin egen politik?. Oavsett vilket är det en odemokratiskt situation som endast kan lösas via att full insyn i Systembolagets verksamhet tillåts. Med en sådan insyn skulle inte frågeställningar och tveksamheter av den här typen behöva uppstå.

Man skulle önska att Alliansregeringen uppfyllde sina egna ambitioner och tydliggjorde att man inte har byggt upp dolda maktstrukturer.

torsdag, februari 20, 2014

Annonsen som vägrar dö

 Edit: 7 mars 2014: Nu är annonsen borttagen, lite mer än två månader efter den publicerats.

Den 4 januari annonserade Systembolaget å regeringens vägnar ett beslut om tillsättande av en utredning kring e-handel med  alkoholdrycker.  Ett kvitto bolaget  fick efter en lång och resurskrävande PR-kampanj. Också ett kvitto på att den nuvarande regeringen står bakom att statliga resurser används för politisk opinionsbildning.

Naturligtvis är det en triumf för den nuvarande företagsledningen. En såpass stor triumf att man verkar ha bestämt att annonsen ska finnas kvar på Systembolagets hemsida längre än något tidigare meddelande.Edit 5 mars 2014: . Annonsen som vägrar dö har nu legat uppe i två månader och är numera den enda nyheten från SystembolagetPropagandan för naturligt tankarna till andra system. Annonsen blir på ett sätt ett modern motsvarighet till de affischer som klistrades upp på väggar i bland annat Sovjetunionen.  Ett sätt att ständigt påminna medborgarna om den rätta läran och ett sätt att hylla de stora ledarna. Man kan undra om det också sker högläsning för de anställda på Systembolagets huvudkontor?Naturligtvis raljerar jag, men bara lite. Med tanke på den energi som företagsledningen lagt på att vinna den här segern så verkar det uppenbart att annonsen är kvar för Systembolagets egen räkning. Eller så är det så att bronsplaketten som ska muras in i Systembolagets huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan 14 helt enkelt är försenad?

PS. Bloggen har varit lite avsomnad ett tag. Lovar att ta tag i det. Finns allt för mycket tokigheter som kommer från bland annat Helgeandsholmen. Sedan är det ju val i år. Medborgarnas möjlighet att faktiskt påverka vilka politiker vi vill ska styra våra liv

onsdag, januari 08, 2014

En lektion i statligt beslutsfattande?

Den 4 januari släppte  Systembolaget ett pressmeddelande om att en statlig utredning kring e-handel med alkoholdrycker kommer att tillsättas.
Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se vad som bör göras för att tydliggöra alkohollagen så den inte utnyttjas på ett sätt som inte var avsikten.
Pressmeddelandet genererade artiklar hos bland annat SvD och tidningen Accent
kompletterat med  uttalanden av Barn- och Äldreminister Maria Larsson. Samtidigt uppmärksammade också  bloggaren Vintomas att ingen information om utredningen fanns att tillgå på regeringens hemsida
Det är lite intressant att notera att inget om utredningen ännu finns på regeringens egen hemsida, så det finns en del kvarstående oklarheter
 Det visar sig vara en korrekt iakttagelse då ärendet ännu inte föredragits för regeringen. Ansvarigt statsråd, nämnda Maria Larsson,  kommer nämligen att göra det först vid regeringssammanträdet den 9 januari.  Ärendet är listad som punkt 7, Kommittédirektiv: E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument S2014/-/FST

Uppdatering 9 januari: Ett beslut fattades vid regeringsmötet idag. 5 dagar efter att Systembolaget gick ut med sitt pressmeddelande 

Så hur fungerar det statliga beslutsfattandet? Enligt regeringens egen informationssida tillsätts en utredning efter beslut av regeringen. Då inget regeringssammanträde har behandlat frågan så kan rimligen ett beslut inte vara fattat. Naturligtvis förekommer informella diskussioner men hur kan ett statlig företag, innan ett beslut är fattat, dels vara informerade, dels sända ut ett pressmeddelande ?

För mig tyder det på att Systembolaget behandlas som en myndighet eller värre, som en del av det politiska beslutsfattandet. Då regeringen framhäver det faktum att Systembolaget är ett aktiebolag och därigenom inte behöver följa samma regler som en myndighet är det anmärkningsvärt att de ändå verkar behandlas som en sådan.

Nästa fråga som ställs är naturligtvis vilka experter som kommer att ingå i utredningen? Systembolaget måste ju anses som part i målet och då redan Winefinder meddelat att de kommer anmäla eventuella inskränkningar till EU-domstolen blir det extra intressant. Om Systembolaget som vid tidigare utredningar kommer få möjlighet att deltaga med ett stort antal av sina anställda bör det stärka positionen för de som väljer att driva ett ärende till EU-domstolen. Att en part i målet, ett vinstdrivande aktiebolag, får möjlighet att agera via statliga utredningar och därigenom införa handelshinder minskar inte chansen att Sverige blir fälld. Beviset att Systembolaget är involverade i det politiska processen finns ju redan via bolagets pressmeddelande som föregrep regeringens beslut
PS. Tar gärna emot synpunkter om jag missförstått hur Sveriges regering formellt fattar beslut i frågor.
söndag, januari 05, 2014

Vissa år är bättre än andra

Början på ett nytt år, valår till råga på allt. Ett år när vi kommer att få diskutera alkoholpolitik. Ett år när förhoppningsfullt andra röster än Systembolagets kommer att nå ut till allmänheten.  Ett år som innehåller många möjligheter och kanske ett år då Sverige tar några stapplande steg mot en bättre alkoholpolitik. En politik som fokuserar målen snarare än medlen.

Och det har redan startat.  Systembolaget har för regeringens räkning precis kommunicerat att en utredning som ska skydda monopolet kommer tillsättas. Samtidigt debatterar Sveriges moral och förbudsparti, Kristdemokraterna med det idag enda liberala partiet , Centerpartiet om alkoholpolitik.

Kommer försöka öka tempot på min blogg och ge mina synpunkter på vad som jag tycker bör förändras. Är inte statligt finansierad och har inte 100-tals miljoner för opinionsbildning till förfogande. Men jag har många synpunkter, vissa kanske till och med rätt vettiga. Jag kan lova att jag inte kommer följa några partipolitiska piskor. Ej heller har jag några ekonomiska incitament, till skillnad mot debattörer som IOGT-NTO, Systembolaget eller för den delen Nätvinhandlarnas branschorganisation

Hoppas ni följer med

PS. Följ gärna den alltid vältalige och analytiskt lagda Vintomas. Hans senaste blogginlägg föregick twitterdebatten mellan C och KD med ca 24 timmar.  

  – Syftet är att upprätthålla Systembolagets detaljhandelsmonopol. Räcker inte lagrummet till måste det förtydligas, vi vill inte att det uppstår en förtäckt detaljhandel med aktörer som både marknadsför och har egna försäljningskanaler. Om det här finns en stor politisk samsyn, säger ansvarig minister Maria Larsson (KD) till Svenska Dagbladet.

fredag, november 29, 2013

Den som väntar på något gott!


Efter lite mer än fyra månader, fick jag till slut svar på mitt brev till Maria Larsson Barn- och Äldreminister.  Ett brevsvar,  men som jag ser det, inte ett svar på min ursprungliga fråga - Ska ett statligt monopolföretag agera opinionsbildare trots att det ej ingår i det givna uppdraget? -

Uppdraget från staten lyder ”Bolaget ska vidare lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker”

Naturligtvis förstår alla att den politiska kampanj Systembolaget bedriver INTE faller inom det givna uppdraget. Så istället för ge ett rakt svar så introduceras ett för svenska språket ganska nytt ord -"informationsbildning".

 Publicerar som ett första steg brevet i sin helhet. Läs det gärna, sprid, kommentera. Min egen uppfattning av svaret är att Systembolaget är en viktigt del i den sittande regeringens  PR-maskineri och inget man vill agera mot.

__________________________________________________________________________

                                                                                       2013-11-29 S2013/5469/FST

Hej Anders!

Du har skrivit till Barn- och äldreminister Maria Larsson på Socialdepartementet med frågor kring Systembolagets styrning och statens ägaransvar. Tack för dina synpunkter.


Det övergripande målet för regeringen är att de statligt ägda bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl. Det senare gäller särskilt väl för Systembolaget som tydligt även har ett samhällsuppdrag som är den bidragande anledningen till att Sverige fortsatt har rätt att bedriva alkoholdetaljhandel som monopol.


Systembolaget har att se till att alkohollagens försäljningsregler efterlevs – att inte sälja till någon under 20 år, att inte sälja till berusade samt att motarbeta langning. Verksamheten ska bedrivas effektivt och Systembolaget ska även informera om alkoholens risker på ett tydligt och kommunikativt sätt.


Ur ägardirektivet framgår att Systembolagets ensamrätt att bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl har ett socialpolitiskt syfte och begränsar alkoholens tillgänglighet. Systembolaget har därför uppdraget att bedriva informationsbildning för att minska alkoholens skadliga påverkan på folkhälsan och allmänheten. Detta uppdrag kan naturligtvis inte detaljstyras eftersom det vad som är mest angeläget ändras över tid och sammanhang och är därför ett uppdrag som ägaren ger som uppdrag till Systembolagets styrelse och ledning.


Att Systembolaget är ett aktiebolag innebär att Systembolaget lyder under samma regelverk som privata aktiebolag. Styrelsen utses av bolagsstämman och har det övergripande ansvaret för att bolagets organisation och förvaltning sköts i enlighet med ägarnas och bolagets intresse. Ägarna ger styrelsen i uppdrag att ansvara för skötseln av bolagets angelägenheter fram till nästa bolagsstämma. Styrelsen ansvarar för bolagets strategiska styrning, uppföljning och kontroll av den interna organisationen och bolagets externa informationsgivning. Styrelsen ska även fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Slutligen ingår i styrelsens uppgifter att företräda bolaget utåt och teckna dess firma. VD har ansvaret för den löpande förvaltningen.


Ägaren har en kontinuerlig dialog med ordförande där information kring verksamhetsmål som är ekonomiska, samhälleliga och av hållbarhetskaraktär lämnas. I samband med bolagsstämma lämnar ägaren över direktiv, policy och därtill ändras avtalet mellan Staten och Systembolaget när så behövs. Dina värdefulla synpunkter, som representant för den allmänhet som Systembolaget har som slutgiltig uppdragsgivare och ägare, kommer att vara en del av den ständigt pågående process kring ägarens utveckling och utvärdering av Systembolaget och dess styrning.


Jag hoppas att du med detta fått svar på dina frågor.


Vänliga hälsningar


Pia Fagerström
Departementssekreterare