onsdag, augusti 21, 2013

Inte helt hundra

Det förs just nu en debatt om alkoholskatten bör höjas. Debatten är kanske något ensidig då det är primärt IOGT-NTO som driver densamma. Den förs dock, som ofta, med luddiga eller dåligt underbyggda siffror.

Anna Carlstedt, Förbundssekreterare IOGT-NTO hävdar i sitt senaste blogginlägg att det finns ett starkt stöd bland det svenska folket för en höjd skatt:
De vet också att det finns ett starkt opinionsstöd för detta: Svenska folket tycker det är helt ok att höja skatten lite eftersom man vet att det hjälper.
Svenska folket i det här fallet är 30 %. Det är de 30 % som i SOM-Institutet  senaste undersökning (vilka är den källa även IOGT-NTO normalt sett använder)  anser att en höjd alkoholskatt är ett mycket eller ganska bra förslag. Hur Anna Carlstedt kan omvandla 30 % till ett stöd från Sveriges befolkning kan nog bara hon svara på.

IOGT-NTO fortsätter också att tala om de nästan 400.000 barnen som lever i familjer med alkoholmissbruk. Återigen baseras det på en rapport, denna gång från Statens Folkhälsoinstitut vilken talar om 385.000 barm som lever i familjer med riskbruk. Riskbruksdefinitionen är debatterad och inte vedertagen. Om vi istället tar siffran av barn som lever i familjer med missbruk där någon av föräldrarna sökt vård så är den enligt samma rapport 20.000. Det är en hög siffra (innefattar både alkohol och narkotika) men långt ifrån de 400.000. En siffra som  frekvent används i olika sammanhang, må det vara för lobbyverksamhet eller i spelreklam. Sanningen ligger troligen mellan 20.000 och 385.000. Men det får nog inte samma genomslagskraft som bilden av 400.000 lidande barn.

Anna för nu också fram miljoner anhöriga som vill att skatten höjs.  Källan till de miljoner (pluralis) anhöriga som har denna övertygelse är dock oklar. Om dessa personer verkligen var så engagerade är jag övertygad om att IOGT-NTO skulle ha fler än 32.000 medlemmar.
Och inte bara jag utan också de miljoner anhöriga i Sverige som vet att en skyddande politik hjälper för att begränsa alkoholskadorna.
Annas blogginlägg påminner mig om den reaktion Mattias Svensson NEO hade rörande en tidigare diskussion kring alkoholstatistik där han travesterade på Hassans klassiska busringning (”Det kan komma noll, det kan komma hundratusen.”).  Är det så att debatt i Sverige inte kan bedrivas utan överdrifter och lösa påståenden?  Måste dessa till för att få politiker och journalister att reagera?

Så vad är min åsikt om en höjning av skatten på alkohol. Jag, som majoriteten av Sveriges befolkning stödjer inte det förslaget.. Orsaken till det är att jag inte är övertygad om att den kommer att nå det syfte som IOGT-NTO för fram. Att skadeverkningarna av alkohol kommer att minska hos de grupper som idag har problem med alkoholkonsumtionen. Undersökningar visar visserligen att totalkonsumtionen, iallafall initialt, minskar med höjda priser men konsumtionen för personer i missbruk och riskgrupper vidmakthålls. Däremot flyttas konsumtion till billigare produkter för att motverka den höjda skatten.  Troligen kommer vi även att se ökad reseinförsel, smuggling och kanske återkomsten av hembränning i något större skala.  Så nej, jag vill inte avsätta mer pengar till statlig byråkrati för att vi ska bibehålla status quo. Och ja, jag bryr mig om de problem alkoholen skapar men delar inte synen kring medlen för att lösa dem.

Vill man minska missbruk och faktiskt göra något för barnen så förordar jag istället verktyg för bättre information och hantering av grundproblemen som orsakar alkoholberoende. Pengar kan ju exempelvis flyttas från Systembolagets omfattande opinionsbildning till det ursprungligt avsedda syftet.

Jag vill avsluta med att gratulera Anna Carlstedt för att hon lyckades få till stånd en omedelbar reaktion från Barn-och äldreminister Maria Larsson. Kristdemokraterna är ju tillsammans med Folkpartiet de två partier i Alliansen som fortsatt stödjer en höjning av alkoholskatten ,vilket kanske spelar in.  Annars har ju Maria Larsson visat sig vara en person som är långsam i sin  kommunikation, iallafall med sådana som inte delar hennes åsikter.  Eller är det kanske jag som ska lära mig att överdriva och komma med lösa påståenden?
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.