fredag, augusti 16, 2013

Monopol eller inte monopol, det är frågan


Är vissa monopol bättre än andra monopol? Det är väl ingen hemlighet att IOGT-NTO tycker att Sverige behöver ett monopol. Det svenska monopolet är enligt rörelsen själva grundbulten i en politik som ska säkra den svenska folkhälsan.

Vi pratar naturligtvis om Systembolaget, det monopol man med alla medel vill försvara. Sveriges andra monopol, spelmonopolet som representeras av Svenska Spel och ATG  ses däremot mer som ett problem. Frågan om IOGT-NTOs kluvna förhållande till monopol  har aktualiserats i samband med att staten tillsatte en utredning om handel av alkohol via internet -- En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak.
Man kan inte säga att Systembolaget har ensamrätt på alkoholförsäljning och samtidigt tillåta en växande näthandel vid sidan av. Det är inte en ansvarsfull alkoholpolitik och det är en björntjänst för folkhälsan. -- Anna Carlstedt förbundsordförande IOGT-NTO
En lång rad av pressmeddelanden och debattartiklar har producerats,  allt som vanligt noga koordinerat med Systembolaget. som exempelvis i Almedalen. Man lyfter fram ett antal områden som enligt IOGT-NTO endast ett monopol kan lösa. Områden som vinstintresse, folkhälsa, ålderskontroll och marknadsföring.
Vi behöver bevara vårt monopol, stänga ute näthandlen av alkohol och skärpa lagtexten för att vara säkra på att få bevara vår ansvarsfulla alkoholpolitik. Aktörer med vinstintresse bör hållas borta från den svenska marknaden - Linda Engström UNF
Tongångarna var annorlunda i slutet av 2008 när regeringen tillsatte utredningen, En framtida spelreglering,  Då blev Anna Carlstedt,både bestört och förvånad. Utredningen föreslog nämligen begränsningar av spel via internet. Eventuella begränsningar skulle ske genom att Svenska Spel fick en monopolställning även på internetmarknaden. De för IOGT-NTO viktiga inkomsterna var hotade. Att spel via internet tillhör de mest beroendeframkallande bekymrade inte rörelsens tidning Accent dåvarande chefredaktör Eva Åhlström som konstaterade:
nog måste det finnas andra sätt att reglera den den av spelmarknaden som har framtiden för sig än att ge statens eget spelbolag monopol på den
Artikeln Självständigheten hotas fick en tydlig agenda, stoppa inte flödet av pengar.  Anna Carlstedt konstaterar samtidigt upprört att att Staten sätter krokben för oss frivilliga, då  idag rörelsen enligt Anna Carlstedt är självfinansierad till 90 procent, dvs 90 procent finansierad via spel (vilket belystes i Beroende av andras beroenden)
Spel- och lotterimarknaden är hårt konkurrensutsatt. Detta dels från Svenska Spel AB, det statliga spelmonopolet, dels från utländska aktörer som med allt mer aggressiv marknadsföring gör insteg på den svenska marknaden.  -- Anna Carlstedt

 Lobbyverksamhet var framgångsrik även denna gång och Miljonlotteriet har fått fortsatt möjlighet att expandera sitt spelutbud på internet med stor framgång.. Första kvartalet 2012 ökade omsättning av spel på internet med 43 % . Det samtidigt som allt fler blir spelberoende via den typen av spel som Miljonlotteriet anordnar Spelberoende är ju nu tillsammans med bland annat alkoholberoende klassificerade som en sjukdom enligt den inom psykiatrin vedertagna diagnosmanualen DSM-5. Det kan inte råda något tvivel om att detta är känt hos stora delar av förbundsledningen!

Vid  IOGT-NTOs senaste kongress inlämnades en motion som yrkade på  ett beslut om att spel är ”beroendeframkallande och en drog” borde fattas. En motion som förbundsstyrelsen rekommenderade kongressen att inte anta.  Så varför är monpol den enda lösningen för att minska beroendeproblem kring alkohol men inte för spelberoenden? Kan det vara så enkelt att det det stadiga flödet av pengar från spelverksamheten dövar eventuella moraliska tveksamheter?

Ett ord som används ofta är spelansvar. Det är det som gör  Miljonlotteriet till ett harmlöst tidsfördriv där personer som önskar stödja IOGT-NTO får lite extra valuta för sina pengar. Det är iallafall den bild man vill ge. Men hur ser det ut i verkligheten?. Läs nästa blogginlägg

4 kommentarer:

 1. Anonym10:15

  Det är naivt av dig att tro skador från spel och alkhol går att jämföras.Med internet kan alla också komma åt spel på ett sätt som en fysisk produkt inte går att hantera.

  Därför är ett monopol viktigt för alkohol men inte för spel. Det arbete IOGT-NTO utför är av samhällsviktig art och ser till att bland annat 400.000 barn som idag lider i alkoholfamiljer kan få ett drägligare liv.

  Tänk på det innan du skriver den här typen av dravel

  /Kristina

  SvaraRadera
 2. Jag tycker att IOGT-NTO gör ett fantastiskt arbete för de 400.000 barnen. Jag hörde siffror om att man nästa år kommer tack vare IOGT-NTO's arbete ligga nere på 399.998 barn. Samtidigt har man lurat någon pensionär som har dålig ekonomi genom sina säljare på miljonlotteriet till att få en ännu lägre inkomst att leva för. Och garanterat har man triggat någon speldjävul att förstöra livet för sin familj. Keep up the good work IOGT-NTO!

  Med vänliga hälsningar

  Peder Molin

  SvaraRadera
 3. Kristina, är du en sådan som använder "dravel" som en beteckning på sådant du själv inte håller med om? Eller är det bara en hätsk reaktion som kommer sig av att nykterhetsrörelsen inte är vana vid att få sina metoder ifrågasatta? Är du förresten själv aktiv inom IOGT-NTO, kanske rentav som förtroendevald?

  Visst kan alkoholmissbruk och spelmissbruk jämföras, i och med att båda är accepterade psykiatriska diagnoser. Betydligt fler lär förkorta sina liv p.g.a. alkoholmissbruk, är min gissning, men spelmissbruk är knappast ett problem som helt kan ignoreras, vilket verkar vara din linje.

  Var kommer egentligen uppgiften om hela 400 000 barn om? Vid årsskriftet fanns det 1 928 121 barn och ungdomar under 18 år i Sverige enligt SCB:s befolkningsstatistik. 400 000 barn skulle motsvara 21% av dessa (om jag är generös nog att anta att begreppet "barn" omfattar alla under 18 år). Visst finns det en kampanj om "var femte barn", men det låter som en orimligt hög uppskattning av andelen alkoholister i Sverige, särskilt av andelen alkoholister med hemmavarande barn. Jag kunde möjligen tänka mig att en andel i närheten av 21% kunde motsvara andelen som dricker mer än de svenska rekommendationerna. Hur man av detta drar slutsatsen att alla 400 000 barn i de familjerna skulle lida av föräldrarnas "alkoholism" (citationstecken eftersom endast en mindre del av dessa är alkoholister), förstår jag inte. Däremot går min omtanke till de barn som verkligen lever i alkoholistfamiljer med återkommande alkoholproblem, men jag är rätt säker på att de är avsevärt färre än 400 000.

  Hur många av de påstådda 400 000 alkoholistbarnen nås förresten konkret av IOGT-NTOs verksamhet? Sker det ett aktivt uppsökande arbete med fokus på just alkoholistfamiljer, snarare än barn och ungdomar i stort, t.ex. en tidigare generations IOGT-NTO-medlemmars barn? Är detta arbete i så fall på beroende av lotterivinster i mångmiljonklassen för att kunna genomföras?

  SvaraRadera
 4. Det är Statens Folkhälsoinstitut som kom med de siffrorna år 2008. Det defineras av barn som lever med föräldrar där en eller båda har riskbruk. Riskbruk är enligt FHIs definition och omtvistad. Det är den högre siffran medans den som avser barn som lever med föräldrar där någon ska ha uppsökt sjukvården för en alkohol- eller narkotikadiagnos är 20.000.

  Naturligtvis låter 400.000 (som för övrigt var 385.000 vilket rundades upp) bättre än 20.000 (vilket är ett stort antal)

  De 400.000 barnen till "missbrukare" kommer alltså från FHI 385.000 "riskbrukare". Det blir lätt fel i alkoholsverige

  Om lösningen är att spela på Miljonlotteriet lär de lärde tvista om.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.