tisdag, september 10, 2013

DIARIENR: S2013/5469/FST

Varande en vanlig privatperson så kan jag naturligtvis inte förvänta mig att en minister väljer att besvara ett brev. Mina erfarenheter från tidigare brev till andra ministrar har dock varit positiva. Inte alltid med själva svaret men med det faktum att jag har fått svar.

Det har snart gått två månader sedan mitt brev  om regeringens ägaransvar och då jag inte fått något svar valde jag att skicka en påminnelse.


Till: Maria Larsson Barn- och äldreminister. Socialdepartementet

 

Den 19 juli 2013 inkom jag med ett brev till ministern där jag ställde frågor kring den omfattande opinionsbildning som Systembolaget och dess ledning bedriver. Då jag inte kan finna att jag fått något svar önskar jag förstå om ett svar är under utarbetande eller om det är så att ärendet nerprioriterats?

Systembolaget fortsätter under tiden med nämnda opinionsbildning, nu senast via en intervju av Magdalena Gerger i Ekots lördagsintervju. Det är intressant att notera att Systembolagets VD i intervjun inte bara uttalar sig om skuldfrågor i ärenden där åtal inte väckts utan också å ministerns vägnar uttalar sig om kommande lagändringar. Det innan de ens diskuterats i riksdagen.

I samband med maktskiften 2006 genomförde Alliansen en omfattande utredning vars avsikt var att bryta Socialdemokratins makthegemoni. Ett viktigt område var att stoppa statlig opinionsbildning.


    Även de statliga bolagen har heltidsanställda lobbyister,  personer med  ansvar för så kallade samhällskontakter, som arbetar för att påverka  regering och riksdag i den riktning som bolagen önskar -- 4.2.2.1 Lobbying, sidan 18

Tvärt emot Alliansens intentioner utnämnde Systembolaget 2010 Ann-Therése Enarsson till ansvarig för samhällskontakter och chef för den helt nya avdelningen, Omvärld.

Är det så att den tidigare Socialdemokratiska makthegemoni gradvis ersätts av en ny som Alliansen tillsätter? Jag hoppas att så inte är fallet och ser fortsatt fram emot svaret på min ursprungliga fråga. Agerar Systembolaget utanför givna riktlinjer och vilka åtgärder planeras i så fall för att stävja företaget?

Högaktingsfullt

Anders Landström

2 kommentarer:

  1. Tack. Har efter detta mail fått en första indikation från departementssekreterare Pia Fagerström som handlägger ärendet att jag ska få ett svar.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.