onsdag, oktober 16, 2013

All offentlig makt i Sverige utgår från folket?


Öppet brev till: 
Stefan Löfven, partiledare Socialdemokraterna
Fredrik Reinfeldt, statsminister samt partiledare Moderaterna

Med varje ny regering följer förändring men det verkar som varje regering vilken sitter mer än en mandatperiod bygger maktstrukturer. Det uppmärksammades inför maktskiftet 2006 då Alliansen presenterade en omfattande utredning kring Socialdemokratins makthegemoni.

Fokus i rapporten låg på det faktum att Socialdemokratin genom deras långa tid i regeringsställning byggt upp maktstrukturer som förhindrade nödvändiga förändringar. Ett antal exempel gavs, bland annat statlig opinionsbildning och Alliansen förordade åtgärder för att "Vägen bort från enpartistaten måste anträdas.”

Efter nästan åtta år vid makten finns det signaler på att den tidigare Socialdemokratiska makthegemonin håller på att ersättas av en Alliansstyrd. Det uppmärksammas bland annat i artikeln Glömd kritik mot makthegemonin  samt av undertecknad i min fråga till Barn- och äldreminister Maria Larsson 

Att exempelvis ett statligt monopolföretag har ett stort antal anställda vars enda uppgift är att påverka politiska beslut eller att personer närstående den befintliga regeringen utnämns till statliga toppjobb är naturligtvis ett problem. Det skapar det en situation där nytänkandet blir begränsat och åsikter likriktade. Men framförallt är det ett demokratiskt problem . Om det styrande partiet använder offentliga resurser för att befästa sin egen makt åsidosätts våra  demokratiska principer.

Då vi nu står inför ett val är det intressant att ställa frågan hur en ny regering kommer att ta sig an den frågan. Ställer den till er, de två partiledare som den nuvarande opinionen pekar ut som de möjliga statsministerkandidaterna. Det är också i egenskap av er roll som partiledare för Sveriges två största partier jag ställer frågan. Kommer en regering under er ledning att se allvarligt på den belysta frågan, eller kommer ni fortsätta den väg som sittande regeringar visat sig följa, utnyttjande av statsapparaten som verktyg för befästande av fortsatt maktutövande? 

Högaktningsfullt

Anders Landström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.