fredag, november 29, 2013

Den som väntar på något gott!


Efter lite mer än fyra månader, fick jag till slut svar på mitt brev till Maria Larsson Barn- och Äldreminister.  Ett brevsvar,  men som jag ser det, inte ett svar på min ursprungliga fråga - Ska ett statligt monopolföretag agera opinionsbildare trots att det ej ingår i det givna uppdraget? -

Uppdraget från staten lyder ”Bolaget ska vidare lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker”

Naturligtvis förstår alla att den politiska kampanj Systembolaget bedriver INTE faller inom det givna uppdraget. Så istället för ge ett rakt svar så introduceras ett för svenska språket ganska nytt ord -"informationsbildning".

 Publicerar som ett första steg brevet i sin helhet. Läs det gärna, sprid, kommentera. Min egen uppfattning av svaret är att Systembolaget är en viktigt del i den sittande regeringens  PR-maskineri och inget man vill agera mot.

__________________________________________________________________________

                                                                                       2013-11-29 S2013/5469/FST

Hej Anders!

Du har skrivit till Barn- och äldreminister Maria Larsson på Socialdepartementet med frågor kring Systembolagets styrning och statens ägaransvar. Tack för dina synpunkter.


Det övergripande målet för regeringen är att de statligt ägda bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl. Det senare gäller särskilt väl för Systembolaget som tydligt även har ett samhällsuppdrag som är den bidragande anledningen till att Sverige fortsatt har rätt att bedriva alkoholdetaljhandel som monopol.


Systembolaget har att se till att alkohollagens försäljningsregler efterlevs – att inte sälja till någon under 20 år, att inte sälja till berusade samt att motarbeta langning. Verksamheten ska bedrivas effektivt och Systembolaget ska även informera om alkoholens risker på ett tydligt och kommunikativt sätt.


Ur ägardirektivet framgår att Systembolagets ensamrätt att bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl har ett socialpolitiskt syfte och begränsar alkoholens tillgänglighet. Systembolaget har därför uppdraget att bedriva informationsbildning för att minska alkoholens skadliga påverkan på folkhälsan och allmänheten. Detta uppdrag kan naturligtvis inte detaljstyras eftersom det vad som är mest angeläget ändras över tid och sammanhang och är därför ett uppdrag som ägaren ger som uppdrag till Systembolagets styrelse och ledning.


Att Systembolaget är ett aktiebolag innebär att Systembolaget lyder under samma regelverk som privata aktiebolag. Styrelsen utses av bolagsstämman och har det övergripande ansvaret för att bolagets organisation och förvaltning sköts i enlighet med ägarnas och bolagets intresse. Ägarna ger styrelsen i uppdrag att ansvara för skötseln av bolagets angelägenheter fram till nästa bolagsstämma. Styrelsen ansvarar för bolagets strategiska styrning, uppföljning och kontroll av den interna organisationen och bolagets externa informationsgivning. Styrelsen ska även fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Slutligen ingår i styrelsens uppgifter att företräda bolaget utåt och teckna dess firma. VD har ansvaret för den löpande förvaltningen.


Ägaren har en kontinuerlig dialog med ordförande där information kring verksamhetsmål som är ekonomiska, samhälleliga och av hållbarhetskaraktär lämnas. I samband med bolagsstämma lämnar ägaren över direktiv, policy och därtill ändras avtalet mellan Staten och Systembolaget när så behövs. Dina värdefulla synpunkter, som representant för den allmänhet som Systembolaget har som slutgiltig uppdragsgivare och ägare, kommer att vara en del av den ständigt pågående process kring ägarens utveckling och utvärdering av Systembolaget och dess styrning.


Jag hoppas att du med detta fått svar på dina frågor.


Vänliga hälsningar


Pia Fagerström
Departementssekreterare

6 kommentarer:

 1. "Tyst nu, inte fråga. Och helst ska du inte förstå att vi inte vill svara på din fråga och skriver många bokstäver och kombinerar dem till ord så att du inte ska förstå, för du är en del av den ägarskara för vilken systembolaget finns, att vi inte vill svara på din fråga för att vi inte vet, eller för den delen kan, svara på din fråga; då det skulle vara att sätta begränsningar och direktiv på någonting som vi inte vill begränsa eller styra, vilket gör att det är bättre att försöka förvirra dig genom att skriva ett långt svar som inte betyder någonting.

  Allt annat hade varit tokigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Socialdepartementet nästa för dig Jimmy. Du hjälpte mig faktiskt att förstå vad de skrev :-)

   Radera
 2. “bedriva informationsbildning”, VAD är det man ‘bedriver’?
  ”alkoholens skadliga påverkan på folkhälsan OCH allmänheten”?
  ”det vad som är mest angeläget”?
  ”Detta uppdrag […] är därför ett uppdrag som ägaren ger som uppdrag till Systembolagets styrelse och ledning.”?
  ”informationsgivning”???
  “Ägaren har en kontinuerlig dialog med ordförande där information […] lämnas.” – förnämligt. Inget talande med tomma ord i det fallet alltså.

  Har man slopat svenskaundervisning i skolan? Har man istället infört obligatorisk orwellianska?

  SvaraRadera
 3. Uppenbarat så är det ett känsligt område. Med fler ord så blir innehållet mindre viktigt.

  Speciellt om man använder ord som "informationsbildning" vilket blir ju en snygg omskrivning av det faktum att Systembolaget fått i uppdrag att informera allmänheten och istället bedriver opinionsbildning, dvs informationsbildning :-)

  Uppdaterade ingressen baserat på din kommentar Per. Tack

  SvaraRadera
 4. Anonym11:00

  Ungefär den typ av intetsägande standardsvar som jag trodde att du skulle få, men jag hade nog trott att det skulle vara skrivet på lite bättre svenska. "Bedriva informationsbildning"???

  Vad gäller din kommentar om den sittande regeringen, så gissar jag att styrningen av Systembolaget är en fråga som inte anses viktig nog för att man ska bry sig på samordningskansliet. Det enda inom den s.k. alkoholpolitiken (för övrigt ett begrepp som inte ens verkar finnas på så många andra språk) som är föremål för samordning och partiöverläggningar är nivån på alkoholskatten. Så i den här frågan är det nog egen lekstuga för det parti som styr Socialdepartementet, d.v.s. Kristdemokraterna.

  Synd bara att den kristdemokratiska rörelsen har avkristnats efter hand. De verkar ju inte ens ha något problem med att Systembolaget bryter mot åttonde Guds bud - "du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa"!

  SvaraRadera
 5. Pia Fagerström som skrev under brevet verkar vara samma Pia Fagerström som nu sitter i Systembolagets styrelse - https://www.systembolaget.se/om-systembolaget/om-foretaget/organisation/styrelse/

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.