torsdag, april 03, 2014

Polistillslag mot nätvinhandlare

Ett allvarligt brott har begåtts, ett brott som hotar medborgarnas existensen, ett brott som slår mot själva kärnan i Sverige, ett brott som är så fruktansvärt att det kräver att Sveriges hela polis och rättsväsende mobiliseras.

Myndiga svenskar har köpt vin, kvalitetsvin från Österrike, vin som är beskattat både med moms och alkoholskatt. Det är ett så allvarligt brott att Sverige håller andan.

Den 19 mars 2014 tog sig sex uniformerade och beväpnade poliser till företaget Handlavin.  Med hot om att forcera dörrar med våld  tog sig snabbt den i buss transporterade styrkan in i lokalen och beslagtog 250 flaskor av nämnda skattade kvalitetsvin. Ordningen är återställd och Sverige kan återgå till sin lugna lunk. Kanske kan nu polisen äntligen fokusera mindre allvarliga brott som de knappa resurserna normalt inte räcker till, barnpornografi, misshandel, inbrott och narkotika.

Bakgrunden till den extraordinära polisinsatsen är den polisanmälan IOGT-NTO gjorde i november 2011 mot ett antal nätvinhandlare, en anmälan som inte har genererat speciellt mycket väsen. Inte förrän  i mars månad 2014. En insats som föregrips av politiska brösttoner från Barn och Äldreminister Maria Larsson och omfattande kampanjer av det statliga monopolföretaget Systembolaget.

Det verkar knappast vara en slump att polis och åklagarmyndigheter plötsligt beslutar sig för att ta till extrema metoder.  Snarare verkar det vara ett led i Systembolagets kampanj som finansierats med skattebetalarnas pengar för att bevara det statliga alkoholmonopolet. En kampanj som välsignats av den sittande regeringen.

Sett från medborgarnas sida lämnar det däremot en obehaglig känsla om en polisstat som styrs av politiker och  statliga tjänstemän vilka inte drar sig för att utnyttja hela den statliga maktapparaten för att nå sina mål.

Det kommer bli intressant att följa målet mot Handlavin. Oavsett utgången av den rättsliga processen finns det ett antal ouppklarade frågor som börjar med Systembolagets eventuella inblandning i IOGT-NTOs polisanmälan och fortsätter med polisens oproportionerliga insats.  Jag hoppas, för demokratin i det här landet att en granskning om vem som beslutade vad kring händelsen den 19 mars kommer till stånd.  Naturligtvis kan det finnas fakta vi inte känner till men proportion och tidpunkt för tillslaget lämnar många öppna frågor. Värt att beakta  är att Handlavin har varit en av de mest vokala i nätvinshandelsdebatten och samtidigt är en av de minsta handlarna.

Personligen fortsätter jag att köpa mitt vin utomlands och jag kommer fortsätta att kritisera politiker och statliga tjänstemän som inte arbetar för medborgarnas bästa.. Detta trots att det kanske är jag som nästa gång får besök av polisen. Mina åsikter i den här frågan stämmer ju inte överens med den sittande regeringens och framförallt så kritiserar jag det statliga alkoholmonopolets agerande.

Handlavin har i tillägg till artikeln på ehandel.se (se länk i början på inlägget) släppt ett pressmeddelande om händelsen.

Edit: Fler bloggar som skrivit om polistillslaget:
 


BKWine Polisen gör tillslag hos nätvinhandlare på IOGT-NTOs initiativ (eller Systembolagets?)
BKWine Polisen gör tillslag hos nätvinhandlare på IOGT-NTOs initiativ (eller Systembolagets?)

12 kommentarer:

 1. Anonym15:28

  Med tanke på det som Peder har skrivit om nätvinhandeln så känns det här tillslaget närmast som trakasserier ovärdiga den rättsstat Sverige bör vara.

  Kanske bäst att enbart kommentera anonymt i fortsättningen.

  SvaraRadera
 2. Problemet är att handlavin.se (Best Shopping Stockholm HB) är registrerat i Sverige. Svenska företag får inte ägna sig åt detaljförsäljning av vin till privatpersoner, varken före eller efter Rosengren-domen. Solklart lagbrott alltså. Till skillnad från de näthandlare som är registrerade i utlandet, men betalar svensk alkoholskatt.

  Att vi sedan vill att saker ska se annorlunda ut är en annan sak...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om det vore ett "soklart lagbrott" så skulle det inte tagit 2.5 år från polisanmälan till att åklagaren reagerar.

   Jag föredrar att avvakta ett eventuellt utslag i rätten innan jag uttalar mig

   Vad jag kan uttala mig om är att tillslaget kommer efter 2.5 år, i samband med att en statlig utredning saknar ett rättsligt utslag att basera sig på och att 6 poliser engageras för att hämta lite vin.

   Radera
  2. Anonym13:21

   FV, här tror jag man får hålla koll på den juridiska logiken och formuleringarna. Det är helt klart att ett företag i ett annat EES-land får sälja till svenska privatpersoner på distans, och rätten är i alkohollagen 4 kap 4 § 7. formulerad som privatpersoners rätt till införsel "genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand". Frågan är då: kan ett svenskt handelsbolag sköta detta? Svaret är för mig inte uppenbart ja eftersom införseln ska ske från ett annat EES-land, men är det "solklart nej", som du formulerar det? I trafikljustermer landar jag nog på gult snarare än rött.

   Radera
  3. Det är riktigt som Finare Vinare skriver att ”Svenska företag får inte ägna sig åt detaljförsäljning av vin till privatpersoner”.

   Men enligt alkohollagen (som förbjuder detaljförsäljning av vin till privatpersoner) så får vin införas till Sverige av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

   Handlavin.se agerar som en sådan ”oberoende mellanhand” som för in viner till Sverige till enskilda personer för deras personliga bruk.

   Vad menas då med ”detaljhandel”? Därom tvista de rättslärde – i Stockholms tingsrätt.

   Solklart lagbrott är det under alla omständigheter inte.

   Radera
 3. fast det kan nog bero pa den exakta lydelsen av lagtexten

  SvaraRadera
 4. Anonym19:15

  Någon som vet varför han inte haft företaget registrerat utomlands? Okunskap, annan tolkning av lagtexten eller en medveten protest mot en korkad lag?
  Anders, har du skrivit med aliaset shorepower på mensa sveriges forum? Tycker jag känner igen textstilen.

  /Rolf

  SvaraRadera
 5. Vinosapien20:30

  om det inte finns ett EU-registrerat bolag som hanterar det hela...då tror jag han ligger pyrt till. är det hands i straffområdet...ja då blir det straff. tyvärr är risken att han drar ner (negativ media) de som kör enligt regelverket...

  SvaraRadera
 6. Vet inte varför handlavin.se valde att registrera sig i Sverige men enligt hans utsago har han stämt av med Skatteverket. Det i sig inte rättsutlåtande men pekar väl på att myndigheterna själva inte är klara på exakt vad som gäller.

  Undviker att uttala mig om rättsläget då jag inte vill tolka alkohollagen men en fällande dom pga registreringsland ger ju mer tydlighet och lättare regler snarare än något annat.

  Det är klart att de som förespråkar att vi endast ska få möjlighet att handla via det statliga monopolet kommer att utnyttja en eventuell fällande dom. Det kommer sannolikt att komma ett antal utfall från dem med debattartiklar och liknande. Ser inte att det i sig kommer att förändra något i sak. Är det tillåtet att bedriva distanshandel enligt EU-rätten så är det. Sedan gäller det att följa de regler som finns.

  Vad som är anmärkningsvärt i det här fallet är att ingen valt att agera sedan november 2011 då anmälan lämnades in. Om det var ett tydligt lagbrott då, vad hindrade åklagare att agera vid det tillfället?

  Att efter 2.5 år skicka en piketstyrka för att hämta några få lådor vin skapar ett antal frågor. Det var det jag ville belysa med mitt inlägg.

  Vi får se om/när det kommer upp i rätten.

  SvaraRadera
 7. Anonym13:26

  Jag tror du har rätt i hur det skulle utnyttjas, men som jag kommenterade på min blogg har alla nätvinhandlare jag köpt från varit utlandsregistrerade bolag, så jag var genuint förvånad över att handlavin.se drevs att ett svenskt handelsbolag! Det är väl lätt att vara efterklok, men det svenska bolaget borde kanske haft ett österrikiskt aktiebolag (GmbH) som dotterbolag, och det bolaget borde varit motpart i försäljningen.

  SvaraRadera
 8. Naturligtvis är det synd om Handlavin. Det är det om alla som begår ett brott. Det är ju också eländigt att det är polisen som ingriper eftersom det är polisen som är satt att ingripa mot brott.
  Så är det ju förfärligt att skattepengar går åt för att beivra brott, det borde ju debiteras den som har anmält brott, särskilt om det är Systembolaget som sätter i system att förfölja dem som bryter mot lagen. Det blir ju extra beklagligt med tanke på att varan som handlas med inte har nånting att göra med problem av någon art i samhället. Polisen har ju annat att göra än att jobba med alkoholrelaterad brottslighet som är försvinnande lite.
  Och att komma att påstå att alkoholen orsakar kostnader i andra skattefinansierade sektorer i nivå med den våldsamma kapitalförstöring som skedde i samband med polisinsatsen mot Handlavin är verkligen övermaga.
  Alkoholen ska handlas fritt i de samhällen som den inte orsakar skador. Det står jag för!

  SvaraRadera
 9. Räknar med att det var ironiskt skrivet. Var inte helt klart att uttyda eftersom du blandar in Systembolaget som en rättsvårdande myndighet. Det är ju trots allt inte deras uppgift, inte heller deras uppgift att bedriva opinionsbildning. Som skattebetalare och medborgare i Sverige önskar jag inte att statliga myndigheter och företag sysslar med dold verksamhet.

  Men för att lämna det åt sidan. Om polisen skulle använda den här mängden av resurser för varje brott eller insats (även i Sverige är man ju oskyldig tills motsatsen bevisad, vilket sker i rättssalen) så skulle vi behöva 10-20 gånger fler poliser i samhället.

  Kanske en idealbild för vissa förbudsorganisationer men knappast för resten av Sveriges befolkning

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.