tisdag, april 01, 2014

Vem styr svensk alkoholpolitik?

I tidigare blogginlägg har jag belyst den omfattande opinionsbildning som det svenska alkoholmonopolet bedriver.  En opinionsbildning som sker både i det  publika rummet och i det fördolda. En opinionsbildning som stöds fullt ut av den sittande regeringen. Frågan är om det stannar vid stöd eller om det är så att regeringen aktivt använder ett statligt bolag för verksamhet som man inte vill ska granskas offentligt?

Systembolaget varande ett aktiebolag lyder under aktiebolagslagen vilket begränsar rätten till insyn. Då det heller inte är publikt noterad så begränsas insynen ytterligare. Endast en ägare, staten, kan kräva en ökad transparens. Det finns ingen granskningsnämnd  som sköter tillsyn och inte heller sker någon redovisning av detaljerade utgifter eller liknande information. Naturligtvis en problematisk situation då  Systembolaget aktivt agerar politiskt. Frågan är på vems uppdrag, ledningens eller regeringen?

I samband med den statliga utredningen Betänkandet om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker och tobak, ifrågasatte Systembolaget regeringens uppdrag  Trots det får de en omfattande roll i utredningen inkluderande möjligheten att bifoga ett särskilt yttrande där utredningen ifrågasätts.

Då regeringen tillsatte utredningen E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument  var det Systembolaget som fick uppdraget att meddela att en ny utredning tillsatts. Väldigt lite information om den nya utredningen har blivit känt vilket bland annat bloggaren Vintomas uppmärksammar. 

Däremot verkar det som att bolaget även denna gång kommer få möjlighet att påverka en statlig utredning, så pass mycket att man har hyrt in en extern konsult, Konsulten, enligt anonym källa,  Stig Von Bahr.  har tidigare bland annat varit domare vid EU-domstolen. Frågan är vilken roll denna konsult kommer att spela. Är tanken att utredningen kommer att skötas av Systembolaget eller vill de säkra att eventuella slutsatser som inte stämmer med önskat utfall  kan ifrågasättasArbetar Systembolaget redan idag med andra myndigheter, exempelvis Skatteverket, för att skapa underlag till utredningen som pågår?Nu är ju informationen att Systembolaget hyrt in en konsult baserat på en anonym källa och kan inte kontrolleras, därmed något spekulativt, men det sätter spetsen på en grundläggande fråga. Påverkar Systembolaget regeringen och därigenom alkoholpolitiken eller är det så  att regeringen via Barn- och Äldreminister Maria Larsson använder Systembolagets resurser för att driva sin egen politik?. Oavsett vilket är det en odemokratiskt situation som endast kan lösas via att full insyn i Systembolagets verksamhet tillåts. Med en sådan insyn skulle inte frågeställningar och tveksamheter av den här typen behöva uppstå.

Man skulle önska att Alliansregeringen uppfyllde sina egna ambitioner och tydliggjorde att man inte har byggt upp dolda maktstrukturer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.